Suché zídky z přírodního kamene

Suché zídky stavěné “na sucho“, tedy bez použití spojovacího materiálu jsou nejstarší stavební technikou. Harmonicky se začleňují do přírody a plní rozličné úlohy, např. ohraničení pozemků, ochranu před sesuvem půdy, terasování příkrých svahů, v zahradách jsou pomocí suchých zídek vyrovnávány výškové rozdíly, vytvářeny vyvýšené záhony, nebo  poklidná zákoutí, která jsou atraktivní na pohled. Nejčastěji vytváříme suché zídky z lámaného kamene, tedy z neopracovaných, nebo jen málo opracovaných přírodních kamenů. Takto vytvořené zídky vypadají velmi přirozeně, lze je osázet vhodnými suchomilnými rostlinami, brzy zde najdou svůj domov ještěrky a různé druhy hmyzu.

Pohledově pěkné jsou také suché zídky z vrstevného kamene, které mohou být buď nepravidelné, kdy

Jarda1

výška kamenů je různá, takže kamenné vrstvy nevykazují žádné vertikálně probíhající linie, které jsou charakteristické pro pravidelné zídky z vrstevného kamene.
IMG 4808 IMG 4809

Gabiony mohou být moderním obrazem či pokračováním suchých zídek, příklad použití stejného druhu kamene.
IMG 4824 IMG 4819 IMG 4816

Další možností je stavba zdí z trhaného kamene, kdy se větší kusy kamene sesazují k sobě za pomoci těžké techniky. Na svazích může být nad sebou narovnáno větší množství řad, přičemž se každá vyšší vrstva trochu zasune směrem ke svahu. Meziprostory se vyplní zeminou a osází rostlinami. Zdi vybudované tímto způsobem jsou díky své hmotnosti velmi stabilní.

7 8  

 

Suchými zídkami můžeme v zahradách řešit  menší výškové rozdíly, jako např. u této zahrady.

1 2 3
Původní návrh řešení výškových nerovností, který byl po konzultacích s majiteli upraven. Stav před realizací. Stav v průběhu realizace, před výsadbou nízkých suchomilných trav a skalniček.

 

4 5 6
Stav před realizací Nad suchou zídku jsou vysazeny nenáročné suchomilné trvalky (např.  z rodů SalviaDianthusIberisIris, Thymus,…). U paty pergoly je bohatě kvete  popínavá růže,  roh domu zkrášluje nízký zakrslý šeřík Syringa meyeri 'Palibin'.  Na půdě vedle suché zídky byl založen okrasný trávník.


Suché zídky ale mohou být i výraznou dominantou zahrady, jako je tomu u této prudce svažité zahrady, kde jsme suchými zídkami vytvořili  jednotlivé terasy, které budou následně osázeny….

9 10
11 12