Skalky

Skalky a suché zídky jsou v  moderních zahradách stále více používány. Moderní skalka nemusí být sbírkou vzácných, obtížně pěstovatelných druhů, vyžadujících každodenní péči. Při správném založení a pečlivém výběru rostlin mohou mít skalky nízké nároky na údržbu, jejich použitím v zahradě  lze velmi efektním způsobem využít svažité plochy, nebo naopak výškově modelovat  rovinaté zahrady  a kombinovat kámen použitý ve skalce se soliterními kameny v ploše okrasné zahrady. Barevná škála kamenů použitelných pro stavbu skalek je velmi široká – od bílých vápenců až po černé břidlice, vybere si snad každý. Pro lepší představu o různých možnostech použití kamene uvádíme příklady skalek vytvořených z vápence, břidlice, opuky, moravské droby a dioritu.

Vápenec - příklady dvou možností použití stejného materiálu

Vápencová skalka 1

1 - IMG 2395 2 - IMG 2396 3 - IMG 2378 4 - IMG 2379
Tato skalka  byla vytvořena v poměrně úzkém svažitém pozemku v prostoru nad kamennou zídkou postavenou podél pouličního chodníku a přístupovou cestou ke vchodu do rodinného domu.
Před vlastní stavbou skalky byl nejprve odstraněn kovový plot, který původně odděloval prostor domu od ulice. Následovalo opakované, důsledné chemické odplevelení pozemku.  Ke stavbě skalky byly použity vápencové kameny místní provenience.

5 - IMG 2385 6 - IMG 2392 8 - IMG 2387 9 - IMG 2388
Do skalky byly vysazeny jak osvědčené a nenáročné trvalky a skalničky, tak druhy obtížněji pěstovatelné. Z nich jmenujme např. několik druhů rodu Acantholimon a DelospermaAstragalus angustifolius, Dianthus erinaceus, Dianthus webbianus, … Výběr rostlin byl proveden tak, aby ve skalce vždy, od jara do podzimu, něco kvetlo.  Bylo pro nás překvapením, že všechny, i ty choulostivější druhy  rostlin udatně přečkaly nástrahy nepříznivé zimy 2011/2012 a na jaře 2012 bohatě vykvetly.

11 - IMG 2389 12 - IMG 2391 14 - IMG 2390 16 - IMG 2386
Snímky zde prezentované byly vyfoceny 1. května 2012, tedy skoro přesně po roce od založení a vysazení skalky. Vidíte sami, jak skvěle se rostlinám na stanovišti daří, myslím, že mohu bez jakýchkoliv pochyb říct, že jsou zde šťastné a spokojené.


Vápencová skalka 2

By---1

Tato skalka byla vytvořena z bílých vápencových kamenů stejného typu, které můžete obdivovat na Pálavských vrších na jihu Moravy. V pozadí  kvetoucí Magnolia x loebneri 'Leonard Messel', která v horkých letních dnech poskytuje lehké přistínění od prudkého slunce. Foto je z dubna, těsně před začátkem květu rozličných cibulovin, které jsou později vystřídány barevnou záplavou květů skalniček.

Břidlice - příklady dvou možností použití stejného materiálu

Břidlicová skalka

Břidlice - 1 Břidlice - 2 Břidlice - 3

Stav před zahájením zahradních úprav                         ...a po jejich ukončení

Základním motivem této zahrady jsou kompozice zešikma skládaných,  různě velkých břidlicových kamenů, díky kterým bylo možno zvládnout výškový rozdíl mezi úrovní dlažby a trávníku. Součástí našeho řešení byl „nový“ přístup na travnatou plochu po schodech z přírodního pískovce, kde jeden ze stupňů sloužil současně jako můstek nad potůčkem. Ten vyvěrá v nejvyšší části břidlicové skalky a po několika přepadech končí v tůňce vedle posledního schodu. Pro celkové uklidnění kompozice je využito různě velkých tvarovaných zimostrázů (Buxus) a stříbrných kostřav (Festuca). Skalka je pro oživení osazena nenáročnými, bohatě kvetoucími druhy skalniček (Aubrieta, Dianthus, Silene, Arenaria,…).

Břidlicová suchá zídka

Břidlice - 4
Tato zídka byla vytvořena horizontálním vrstvením břidlicových kamenů, bez použití jakéhokoliv pojiva. Vhodným uspořádáním kamenů lze vytvořit místa pro růst saxikolních druhů trvalek či drobných dřevin (např. Aubrieta, Alyssum, Ptilotrichum, Genista,…), které časem na stěně vytvoří mohutné trsy.

Opuka - příklady dvou možností použití stejného materiálu

Opuka - 17 Opuka - 15 Opuka - 16
V tomto případě byly opuková skalka a opuková zídka spojeny v jednom, doplňujícím se celku. Kameny suché zídky jsou skládány bez použití pojiva, výška zídky se mění v rozmezí od 20 do 80 cm. Více se o realizaci této okrasné zahrady dočtete zde: Zahrada se suchou zídkou.

Moravská droba  - příklady dvou možností použití stejného materiálu

7 8
Nízká suchá zídka vytvořená z plochých kamenů moravské droby vyrovnává výškový rozdíl mezi domem a trávníkem.  Skalka vytvořená z kamenů moravské droby řeší značný výškový rozdíl mezi domem a silnicí, do celkové kompozice je začleněna přístupová cesta k domu, dlážděná plochými kameny stejného druhu. Více se o realizaci této zahrady dočtete zde: Skalka v Moravském krasu.

 

Diorit - skalka a trvalkové výsadby u bazénu

Několik pohledů na realizaci zahrady, jejíž první fází bylo vytvoření skalky (předjaří 2012).
Ned - 1 Ned - 2 Ned - 3

 Stav před zahájením prací             Dokončená základní konstrukce skalky, zatím bez osázení a zaštěrkování

 Po důkladném odplevelení byla skalka později osázena.

na cem se pracuje-1 na cem se pracuje-2 na cem se pracuje-3


 V r. 2013 byl na zahradě instalován automatický závlahový systém. V r. 2014 byla provedena dosadba dřevin a trvalek a založen okrasný trávník…

na cem se pracuje-4 na cem se pracuje-5 na cem se pracuje-6
Pohled na původní stav
budoucího okrasného
trávníku.


Plocha byla několikanásobně chemicky i mechanicky odplevelena, ručně navezeno cca 10 tun zeminy pro srovnání terénu.
Stav po vysetí trávníku, ještě před první sečí. Dříve založený trávník v levé části snímku po provedení vertikutace, následoval jeho dosev a celková revitalizace.

 

1 2 3
V r. 2016 se majitelé rozhodli pro výměnu bazénu, byla vybudována sauna a terasa s posezením.  Nová dlážděná cesta spojuje dům s relaxační zónou u bazénu.
4 5 6
Byl obnoven trávník v okolí cesty, kde jsou uloženy sítě pro  bazén a saunu, provedena dosadba trvalek.  Vysoké traviny (Miscanthus, Pennisetum) skrývají pohled na zastřešení  bazénu.