Okrasné trávníky

Trávníky jsou v okrasných zahradách významným harmonizačním prvkem. Kvalitní a správné založení je předpokladem pro krásný, svěže zelený trávník, ze kterého budete mít radost.

Trávník 1

Pro Vaše podmínky sestavíme na základě Vašich požadavků, v závislosti na podmínkách daného stanoviště a předpokládané zátěži travnatých ploch tu správnou trávníkovou směs. Záleží totiž nejen na množství světla na Vaší zahradě, na typu půdy, ale také na způsobu zavlažování, četnosti sečení, apod. Trávníky jsou zakládány buď přímým výsevem, nebo výsadbou travních koberců.

Trávník 2 Trávník 3

Zakládání trávníků výsevem

K přímému výsevu máme připraveno  30 různých travních směsí pro nejrůznější použití a podmínky. Je možná také příprava speciálních travních směsí individuálně sestavených pro dané stanoviště. V této oblasti a také v oblasti trávníkového poradenství spolupracujeme s firmou Agrostis trávníky s.r.o.

Stále většího zájmu se zejména v přírodních zahradách těší trávníky, nebo řekněme raději travinobylinné směsi s bohatým zastoupením kvetoucích letniček a trvalek, tedy ne strohý přísně střižený “anglický trávník“, ale květnatá louka s kopretinami, hvozdíky, lnem a tymiánem, která provoní Vaši zahradu…bude stačit její posečení 2-3krát ročně…a odmění se Vám plnou náručí rozkvetlých květů… Pro lepší představu o možnostech netradičního řešení Vašeho trávníku, uvádíme níže výběr některých hotových travinobylinných směsí Agrostis® připravených pro výsev na Vaši zahradu:

 

Klasik - květnatá louka
obsahuje 44 rostlinných druhů. Klasická louka pro univerzální použití umožňuje zatravnit starý sad, vzdálenější zahradu i záhon pod okny kuchyně. Kytice kopretin se v ruce vám nezdá a sny se začínají plnit…

Paprsek - travinobylinná směs do sucha
obsahuje 49 rostlinných druhů. Směs je určena pro osluněná stanoviště na vysýchavých lokalitách. Barvy a vůně navozují harmonii, klid a vzpomínky na horký letní den.

Slunovrat - květnatá louka pro náročné
obsahuje 50 rostlinných druhů. Nižší počet rostlinných druhů je vykompenzován jejich vyšším podílem ve směsi. Hvozdíky, len, devaterník, tymián a rozrazil ve směsi s nízkými kostřavami, smělkem a tomkou nabízí úchvatnou podívanou, jak v rodinné zahradě, tak i v krajině. Směs doprovází písčité cesty kolem starých zdí v klášterních zahradách a zámeckých parcích. Charakteristické pro tuto směs je nižší vzrůst a suchovzdornost.
Slunovrat 1 Slunovrat 2

Krasohled - květnatá louka s letničkami
obsahuje 65 rostlinných druhů. Barevnost porostu je v 1. roce zajištěna zastoupením atraktivních šlechtěných letniček. Směs je vhodná především do lemů rodinných zahrad, v kterých kromě estetického působení nabízí zvýšený výskyt “jedlých druhů“.

Karneval - barevná směs s letničkami do sucha
obsahuje 62 rostlinných druhů. Doslova hrou barev lze nazvat efektní kompozici jednoletých druhů na záhonech v roce výsevu. Radost a energie vyzařuje na všechny strany a nabízí široké využití na suchých místech v rodinných zahradách.
Karneval 2 2 Karneval 3

Flamengo - barevná směs s letničkami do vlhka
obsahuje 45 rostlinných druhů. Podobně jako směs Karneval předvádí Flamengo v roce výsevu doslova taneční představení barevných kontrastů plné vizuálních efektů. Směs je určena pro vlhčí stanoviště v rodinných zahradách

 

Zakládání trávníků výsadbou travních koberců
Při zakládání trávníkových ploch tímto způsobem, je trávník předpěstován v trávníkové školce, poté sloupnut  a  v podobě trávníkových rolí  převezen  na  předem připravené místo pokládky. Předností tohoto způsobu je zejména rychlost založení, tedy dosažení okamžitého estetického efektu a částečně i protierozního účinku a značné omezení nutnosti hubení plevelů. Plné využívání takto založeného trávníku je možné již za 6 týdnů.  Způsob je vhodný jak pro zakládání větších travnatých ploch v okrasných zahradách, tak menších ploch, např. na obytných terasách – viz níže, obrázky z realizace.

 

koberce-1  koberce-2  koberce-3 
Pohled na plochu terasy před pokládkou travního koberce


Travní koberce připravené k pokládce…výhodou  je možnost jejich snadného transportu i do vyšších pater obytných domů Pokládat začínáme většinou podélně s nejdelší rovnou linií plochy

 koberce-4  koberce-5  koberce-6
Jednotlivé pásy je nutno přikládat okraji těsně k sobě, na okraji pozemku pásy zařezáváme.


Po dokončení pokládky je nutné provést válení, abychom dosáhli těsného kontaktu kořenů s vegetační vrstvou…a důkladné zavlažení. Pravidelné vydatné zavlažování provádíme alespoň po dobu 2 týdnů. První kosení  za 7-10 dní po pokládce, zasádou je zkracování délky listů max. o 1/3 A je to…V poslední době budujeme stále více okrasných zahrad s automatickým zavlažováním, kde nejen trávníky, ale také ostatní výsadby rostlin jsou zavlažovány v předem naprogramovaných cyklech, které mohou být ještě dále regulovány  např. čidly vlhkosti půdy apod. Závlahové systémy navrhujeme tak, aby byly co nejvíce ekonomické, ale současně také plně pokrývaly nároky rostlin (více viz závlahové systémy).