Návrhy okrasných zahrad

Návrh zahrady začíná vždy nápadem, jehož originalita je do značné míry ovlivněna zkušeností zahradního architekta. Nápad a následný návrh okrasné zahrady vtiskne Vaší zahradě jedinečný, originální vzhled a vlastní výraz.

V současné době spolupracujeme s několika architekty, kteří návrh vaší zahrady budou vytvářet. Jsou to Ing. Šárka Sedláková, Bc. Sylva Velcová, Ing. Petr Förchtgott a Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Na počátku naší spolupráce s klientem je vždy prohlídka pozemku, na němž má být budoucí zahrada realizována. Majitel obvykle již má jakousi představu o tom, jakou funkci by měla jeho zahrada plnit, jaké prvky by měla obsahovat, co od ní očekává. Abychom mohli Vaše představy co nejlépe realizovat, chtěli bychom znát Vaši vizi co nejlépe, dozvědět se jaké rostliny se Vám líbí, jaké máte rádi barvy, jaké tvary, apod.

Na základě těchto informací připravíme první návrh koncepce zahrady, kde reálně uvidíte, jak bude Vaše zahrada po výsadbě vypadat. K návrhům výsadeb používáme buď ručně kreslené výsadbové plány , které pro lepší představu o vzhledu jednotlivých míst doplňujeme  o kolorované perokresby a akvarely.

Jesenik akvarel

Často využíváme možností digitální fotografie a jejího dalšího zpracování v počítači. Takto vytvořené návrhy ukazují klientovi již velmi reálný pohled na budoucí zahradu.


Příklad návrhu rekonstrukce zahrady zpracováním digitální fotografie v počítači 

pocitacove
Možnost prezentace navrhovaných úprav v digitální podobě. V daném případě se jedná o návrh dosadby rostlin v duchu japonských zahrad (dle přání klienta)

 

Příklad dvou návrhů řešení části zahrady
    
Návrh č. 1 s projektovanou novou výsadbou okrasných rostlin bez ponechání původních dřevin

Stromy a keře
 1 - Gleditsia triacanthos 'Sunburst' (dřezovec trojtrnný)  2 - Cedrus atlantica 'Glauca' (cedr atlaský "stříbrný")
 3 - Acer ginnala (javor mandžuský) Slap novy schema
 4 - Tamarix parviflora (tamaryšek)
 5 - Hibiscus syriacus (ibišek - venkovní)
 6 - Chamaecyparis lawsoniana 'Stardust' (zlatožlutý cypřiš)
 7 - Picea pungens 'Glauca Globosa' (stříbrný hnízdovitý smrk)
 8 - Juniperus communis 'Repanda' (plazivý jalovec)
 9 - Juniperus virginiana 'Skyrocket' (sloupovitý jalovec)
10 - Rhododendron sp. (pěnišník)
11 - Azalea mollis cv. (venkovní azalka)

Trvalky
12 - Yucca filamentosa (juka)
13 - Hypericum calycinum (velkokvětá třezalka)
14 - Hedera helix cv. (břečťan)
15 - Iris pseudacorus (kosatec bahenní)
16 - Sagittaria sagittifolia (šípatka) 17 - Nymphaea cv. (leknín)
18 - Bergenia latifolia (bergenie)
19 - Miscanthus sinensis 'Gracillimus' (okras. tráva – ozdobnice)
20 - Helictotrichon sempervirens  (okras. tráva – oves)

Popínavé rostliny
20 - Campsis radicans (trubač)

  Slapanice novy

 

 

Návrh č. 2 - respektující přání zadavatele na zachování některých dřevin z původní výsadb
y
 
Stromy a keře
1 - Malus sp. (původní jabloň) Slap puv schema
2 - Rhus typhina (škumpa)
3 - Picea abies 'Nidiformis' (hnízdovitý smrk)
4 - Picea abies 'Pendula' (převislý smrk)
5 - Thuja occidentalis (zerav západní)
6 - Buxus sempervirens (zimostráz)
7 - Larix decidua 'Repens' (převislý modřín)
8 - Spiraea japonica 'Little Princess' (tavolník)
9 - Datura sp. (andělská trumpeta)
10 - Cotoneaster dammeri (skalník)

Trvalky
11 - Bergenia latifolia (bergenie)
12 - Hosta cv.. (bohyška)
13 - Achillea 'Moonshine' (řebříček)
14 - Lavandula angustifolia (levandule)
15 - Sedum acre (rozchodník)
16 - Miscanthus sinensis 'Gracillimus' (okras. tráva – ozdobnice)
17 - Helictotrichon sempervirens (okras. tráva – oves)
18 - Festuca scoparia (okras. tráva – kostřava)

Popínavé rostliny
19 - Hedera helix (břečťan)
20 - Campsis radicans (trubač)
21 – Clematis cv. (plamének) 
 


Slapanice puvodni

 

Po prvním návrhu následují další konzultace, vzájemné sbližování představ, jejichž konečným výsledkem je finální návrh okrasné zahrady. Následuje zpracování finanční kalkulace. Pak už JEN zbývá zahradu vybudovat...

V poslední době se stále více oblíbeným stává způsob tvorby zahrady bez detailně rozpracovaného projektu (návrhu) zahrady, kdy je zahrada za přímé účasti klienta tvořena přímo v terénu. Nejenže se klient přímo účastní tvorby zahrady a jejich hlavních kosterních prvků, ale získává praktickou, konkrétnější představu o vzhledu své budoucí zahrady, než z  často  až příliš odborné projektové dokumentace. Tento způsob však předpokládá důvěru klienta k architektovi a zahradníkovi v jedné osobě a ponechání určitého volného prostoru pro realizaci nových nápadů, které se v průběhu tvorby zahrady objeví.