O firmě

Firma vznikla v r. 1995, zabývá se projekcí, realizací a údržbou okrasných zahrad. Naší specialitou je zakládání a výsadba okrasných skalek a suchých zídek. Tvorba okrasných zahrad je založena na úzké spolupráci  několika  zahradních i stavebních architektů (Ing. Šárka Sedláková, Bc. Sylva Velcová, Ing. Petr Förchtgott, Ing. Jaroslav  Záhora) s Mgr. Miroslavem Řičánkem, který dohlíží na realizaci projektů. Při jednotlivých realizacích nám pomáhá skupina našich dalších vyškolených pracovníků, jejichž počet závisí na rozsahu prací v daném místě.
 
Mezi zahradami námi navrhovanými a realizovanými v minulosti jsou zahrady různých funkcí, typů a způsobů využití. Jsou to jak zahrady privátní, tak rekreační, sbírkové, nebo třeba zahrady zámecké. Největší podíl dosud realizovaných akcí připadá na zahrady privátní. Je to snad právě proto, že při jejich projekci máme velkou možnost tvorby, práce s detailem i celkovou kompozicí. Cílem našeho snažení je funkční, harmonický a osobitý celek, který je zhmotněním konkrétního, často velmi specifického zadání, odrážejícího to, co klient od své budoucí zahrady očekává. Ne vždy je však toto zadání jasné, potom je naší úlohou jej společně s klientem hledat, pokusit se odpovědět na různé otázky (od způsobu využití zahrady až po to, kolik času můžeme věnovat její údržbě) a začít tak utvářet koncepci daného prostoru.

Vždy se snažíme o to, aby zakládaná zahrada byla v harmonickém souladu s okolním prostředím a pokud možno také s okolní krajinou a také sama o sobě vytvářela harmonický celek. Měla by být zahradou funkční, řekněme praktickou na jedné straně, ale současně také zahradou příjemnou, vlídnou a krásnou. Měla by být také zahradou proměnlivou, odrážející jednotlivá roční období...prostě zahradou takovou, abyste v ní nacházeli klid, odpočinek, radost i ono „osvěžení ducha a uklidnění mysli“

Myslíme si, že je nezbytné, ponechat v zahradě jistý prostor pro uplatnění vlastní osobnosti zadavatele. Jinak se může snadno stát, že zahrada bude sice zahradou krásnou na pohled, ale současně také zahradou chladnou, v níž jsme jen pouhými cizími hosty... Proto jsme se vždy naše klienty snažili pro jejich zahrady nadchnout a snad právě proto také v mnoha případech náš vzájemný vztah přerostl do vztahu přátelského, kdy je nám umožněno se do dříve založených zahrad vracet, upravovat je, doplňovat, měnit jejich části, nebo vnášet další prvky.

Snažíme se budovat zahrady přírodě blízké, styl v jakém je zahrada realizována může být libovolný, můžete mít zahradu ve stylu venkovské „babiččiny zahrádky“, zahradu kamennou, středomořskou, nebo třeba japonskou... Záleží jen na Vás...

...a až budete přemýšlet o tom, jakou zahradu byste si přáli, mějte prosím na paměti, že na zahradu se budete dívat Vy, Vy v ní budete žít. Naší úlohou je, abychom Vám Vaše představy pomohli uskutečnit...