Skalka v Moravském krasu

Cílem této realizace bylo protierozní zabezpečení prudkého východně orientovaného svahu mezi rodinným domem a silnicí a vybudování přístupové cesty k domu, nejlépe bez schodiště, aby bylo možno k domu zajet s dětským kočárkem. Upřednostněno bylo co nejpřírodnější řešení, bez použití  betonu či kovových konstrukcí. Po úvodních konzultacích bylo  rozhodnuto o vytvoření skalky či trvalkové stepi, kde protierozní funkci bude plnit kořenový systém rostlin spolu s kameny a ostrohranným štěrkem.

Autorem projektu je Bc. Sylva Velcová, vítězná varianta dvou možných řešení (viz níže) byla realizována v průběhu roku 2016.


1 2 3

Celkový pohled na plochu před zahájením prací. Folie i valouny ve spodní části svahu byly odstraněny. Úprava prudkého svahu a uložení prvních 20ti tun nejtěžších kamenů bylo provedeno za použití techniky.

4 5 6 

Dalších 10 tun materiálu jsme již pak ukládali ručně. Po zhotovení základní kostry skalky, byla plocha opakovamě chemicky odplevelena. Až po několika měsících bylo možné v září 2016 provést výsadbu a následné zaštěrkování min. 7 cm vrstvou hrubého štěrku. Vysazeno je zde více než 50 druhů suchomilných druhů trvalek s menším podílem skalniček vybraných tak, aby postupně nakvétaly po celou vegetační sezonu. Trvalky jsou doplněny suchomilnými travami (např. Festuca glauca 'Azurit', Festuca mairei, Stipa tenuissima 'Pony Tail',...),  drobnými cibulovinami a zakrslými dřevinami (např. kručinka Genista lydia). Na hranicích se sousedními pozemky je vysazeno několik druhů nízkých dřevin.


7 8 9 


Jediným možným řešením přístupové cesty bez schodiště bylo její diagonální umístění. Pro vlastní konstrukci cesty bylo použito vrstvení používané u mlatových cest, ale svrchní vrstva je tvořena hrubozrnným štěrkem v kombinaci s plochými kameny, aby nedocházelo ke splavování za deště. Mocnost kamenného podloží pod cestou je 40 cm.


10 11 12   

Po vytvoření základní kamenné konstrukce byl na rovinaté části mezi skalkou a domem pokládkou travních koberců založen okrasný trávník. Jeho dominantou je bělokvětý  šácholan (Magnolia x loebneri 'Merill' ), kvetoucí v dubnu. Na hranici se sousedním pozemkem je vysazen volně rostoucí živý plot (např. v předjaří kvetoucí kalina Viburnum bodnanthense 'Dawn', nebo velmi vonný Philadelphus virginalis 'Virginal').


13 14 15 

Pohled na severní okraj pozemku v blízkosti domu. Z hlavní přístupové cesty odbočuje k brance cestička tvořená kamennými šlapáky. V rohu je vysazena aronie (Aronia prunifolia 'Viking'), jejíž plody jsou jedlé. Po zapojení s ostatními zde vysazenými dřevinami vytvoří volně rostoucí živý plot, opticky oddělující sousední zahradu.

16 17 18